Řeka Jordán


Řeka Jordán je největším vodním tokem v Jordánsku. Základ pramene se  skládá ze tří říček.  Délka řeky Jordan je  251 km, protéká Galilejským jezerem a vlévá se do Mrtvého moře jako jeho  jediný vodní zdroj. Voda z řeky Jordan se využívá pro průmysl a zavlažování a rovněž jako pitná voda. Severní část toku je díky možnosti zavlažování, více osídlena. Vznikla zde městečka a vesničky, jejichž obyvatelstvo se živí zemědělstvím.
     
        

Pěstují se zde pomeranče, banány, rajčata, manga aj. na rozdíl od jižní části toku řeky Jordán, kde jsou polopouště a v malém množství se tu pěstuje zelenina a cukrová třtina.                    
I fauna má  zde své pevné místo. Podél řeky na horním toku hnízdí kos černý, kormorán, vlaštovka obecná, pelikán bílý i jeřáb popelavý. Z obojživelníků zde  můžeme  zahlédnout   rosničku, mloka skvrnitého, sumce velkého, pstruha duhového. Na břehu se prohání prase divoké, nutrie říční, šakal obecný, buvol domácí. Všichni zde mají své místo a dostatek potravy i vody.
A flora se pyšní růstem fíkovníku, jasanu, platanu, zimolezu,  zrají  a sklízí se fíky, manga, avokáda a najde se i rákos.                                                                                      
Řeka Jordán je mnohde opěvována jako řeka všech nadějí a z historického hlediska je velmi významná. Pro Izraelity je důležitá faktem, že řeku přešel Mojžíš, když vedl svůj lid do zaslíbené země Kanaan.
Západní břeh řeky patří Izraeli, východní pak Jordánsku.
Bohužel v poslední době bylo odborníky zjištěno, že množství vody z řeky Jordán které se vlévá do Mrtvého moře začíná být nedostatečné. Průzkumem  bylo zjištěno, že voda se ztrácí v jakýchsi
prasklinách na dně Mrtvého moře a proto toto moře, které je vlastně jezerem vysychá stále více
více. Odborníci se spojili a hledají způsob, jak tuto historickou a přírodní raritu zachránit. Škoda že se  nedohodnou i jinak, při řešení na příklad politických problémů..                                            
Ale vraťme se k Mojžíšovi a Židům, kteří tuto řeku Jordán přešli na druhou stranu, bohužel už sami bez Mojžíše, který zde zemřel a svého vysněného cíle se nedočkal. Dodnes má tato strana  zachovalé přírodní panorama.   


  Řeka Jordan je známá i tím, že  se  v ní křtí lidé různých národností a barvy pleti,  oblečení do bílých rubášů (zde zakoupených) a noří se do bahnité vody. Týká se to jak dětí, tak mladších i starších osob. 
                           

Společnost ve vodě nám dělaly malé rybky. A nejen to, doslova zdravotní očistu nohou.Pro někoho nepříjemná záležitost, ale mně se to líbilo. Dorážením na kůži nám prokazovaly jakousi masáž a zároveň  prováděly očistu od odumřelé tkáně.Byl to velice zvláštní pocit, chvílemi až k smíchu, protože doteky rybiček nás lehce lechtaly, takže vůbec nemůžu říct, že by se mi to nelíbilo. Ale ne na dlouho.

 Hladově se vrhly na mojí končetinu.    

 Malá zajímavost tkví i v tom,  že ryby v řece Jordán plavou proti proudu. Řeka Jordan jak víme se vlévá do Mrtvého moře a některé ryby, dejme tomu, že se zatoulají a pozdě vycítí , jak moc potřebují záchranu . Při své snaze nedoplout do Mrtvého moře  se snaží zachránit právě tou snahou plout proti proudu. Pro ně  je to sice správnější směr, ale je otázkou, jak jejich snaha  o záchranu dopadá.          


     

Žádné komentáře:

Okomentovat